Referințe critice (selectiv)

N. Manolescu, în România literară, nr. 47, 1982; L. Ulici, în România literară, nr. 39, 1983; Al. Călinescu, în Convorbiri literare, nr. 12, 1983; Dan C. Mihăilescu, în Steaua, nr. 2, 1984; C. Braga, în Echinox, nr. 1-3, 1984; N. Manolescu, în România literară, nr. 30, 1985; Ș. Cioculescu, în România literară, nr. 34, 1985; I. Vlad, în Tribuna, nr. 34, 1985; M. Papahagi, în Steaua, nr. 9, 1985; Z. Sângeorzan, în Cronica, nr. 41, 1986; Adriana Bontea, Fl. Manolescu, Dan C. Mihăilescu, Tr. Ungureanu, M. Zamfir, în Amfiteatru, nr. 11, 1986; Al. Călinescu, Biblioteci deschise, 1986; N. Manolescu, în România literară, nr. 30, 1988; D. Mănucă, în Convorbiri literare, nr. 9, 1988; I. Holban, în Cronica, nr. 10, l988; M. Anghelescu, în Transilvania, nr. 8, 1989; Gh. Grigurcu, în Viața Românească, nr. 8, 1989; M. Mangiulea, Introducere în opera lui Anton Holban, l989; L. Ulici, în România liberă, 4 ian. 1992; Irina Petraș, în Tribuna, 25 mart. 1992; O. Soviany, în România literară, 29 apr. 1992; M. Anghelescu, în Luceafărul, nr. 29, 1995; Z. Ornea, în România literară, nr. 41, 1995; Doina Modola, în Apostrof, nr. 6, 1996; M. Ghițulescu, în Rampa, nr.67, 1996; C. Coroiu, în Adevărul literar și artistic, nr. 328, 1996; Natalia Stancu, în Curierul național, nr. 1850, 1997; Florica Ichim, în România liberă, nr. 2134, 1997; I. Vartic, în Apostrof, nr. 5, 1997; I. Simuț, în Cuvîntul, nr. 3, 1998; M. Dragolea, în Observator cultural, nr. 14, 2000; Irina Petraș, Cărțile deceniului 10, 2003; S. Miculescu, Măștile lui Eugen Ionescu, 2003; I. Marin, în România literară, 23 mart. 2004; T. Vârgolici, în Adevărul literar și artistic, 14 sept. 2004; I. Simuț, în România literară, 27 dec. 2004; L. Ulici, Prima verba, IV, 1994; Irina Petraș, Literatură română contemporană. Prelungiri, 2010; Irina Petraș, Oglinda și drumul. Prozatori contemporani, 2013; De veghe între cărți. Scriitori contemporani, 2017.